Modele danych w gis
February 16, 2019
Modele de cuisine en pin
February 17, 2019
Show all

Modele de cereri de chemare în judecată

Cererea comunicată celuJe chemat în judecată va fi însoţită de o copie a cererii de chemare în judecată, a întâmpinării precum şi a tuturor celorlalte înscrisuri de la dosar. [3] calitate procesuală pasivă. Pârâtul, persoana chemată în judecată de reclamant, trebuie să fie cel obligat în cadrul raportului juridique manipulation judecăţii. Se impune precizarea că, de pildă, în situaţia în Care se sollicită anularea unui contrat, trebuie chemate în judecată toate Părţile contractante, pentru ca Hotărârea să le FIE opozabilă, şi nu numai ACEA parte faţă de Care, eventuel, s-ar putea invoca motivul de nulitate. La fel, în situaţia în Care se sollicită anularea unui Certificate de moştenitor, trebuie chemate în judecată toate persoanele Care figurează ca moştenitori în acel Certificate. a) reprezentarea este necesară atunci Când persoana este lipsită de capacitatea de exerciţiu, respectiv în cazul minorului pana la vârsta de 14 Ani şi al interzisului judecăĩc, potrivit art. 11 DIN Decretul Nr. 31/1954. Cererea de chemare în judecată va trebui formulată de către reprezentanţii acestor Două categorii de persoane. Reprezentanţii vor fi, în aceste situaţii, părinţii pentru Copilul minor, potrivit art. 105 c. Fam., sau, în lipsa acestora, tutorele, iar pentru interzisul judecăĩc, tutorele ori curatorul provizoriu numit de Autoritatea tutelară, pana la rezolvarea cererii de punere Sub interdicţie. Sancţienne pentru formularea unei cereri de chemare în judecată de către o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu este nulitatea relativă, potrivit art.

43 alin. (2) C. proc. civ. această nulitate poate fi acoperită Dacă reprezentantul incapabilului sau curatorul acestuia va confirma aux Procedure formu de persoana lipsită de capacitate de exerciţiu. b) asistarea intervenir atunci Când o persoană are capacitate de exerciţiu restrânsă, deci poate să STEA Personal în instanţă, Dar trebuie să fie asistată de o altă persoană, Care îi întregeşte capacitatea. în raport de dispoziţiile art. 105 alin. (2) C. Fam., minorul Care a împlinit 14 Ani şi pana la majorat are capacitate de exerciţiu restrânsă. Atunci Când acesta formulează o Cerere de chemare în judecată, o face în nume Personal, Dar asistat de părinţi sau Tutore.